12. ožujka 2023.

• Danas je treća korizmena nedjelja. Svete mise su u 7, 9, 11 i 18 sati. Započinje tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Danas prikupljamo darove za braću u Bosni i Hercegovini. Hvala za Vaš dar!
• Sutra, u ponedjeljak poslije večernje svete mise bit će sastanak ŽEV i ŽPV. Molim vijećnike da se odazovu susretu!
• U utorak je prvi od trinaest utoraka priprave za proslavu zaštitnika naše župe sv. Antuna. Kod oltara sv. Antuna možete napisati molitvene nakane koje ćemo uključiti u svetu misu. Za vrijeme Antunovske pobožnosti i svete mise je vjerska igraonica za djecu.
• U srijedu je župski vjeronauk za prvopričesnike, a u četvrtak je župski vjeronauk za krizmanike. Vjeronauk je prema ustaljenom rasporedu.
• U petak u 18 i 30 sati proba je pjevanja župskog zbora, a u subotu u 14 i 30 sati proba je pjevanja dječjeg zbora.
• U korizmi, petkom i nedjeljom u 17 i 30 sati razmatrao pobožnost Križnoga puta.
• Najavljujemo 23. križni put mladih naše biskupije 25. i 26. ožujka. U subotu, 18. ožujka održat će se u Šenkovcu od 18 do 20 sati dekanatski susreti mladih našeg dekanata, kao duhovna obnova za mlade i priprava za Križni put. Budući da je isti dan trebao biti oratorij za mlade u našoj župi, pozivamo one koji dolaze na oratorij da se priključe susretu mladih u Šenkovcu.
• Slijedeće nedjelje je četvrta korizmena nedjelja. Svete mise su u 7, 9, 11 i 18 sati. Prije večernje mise razmatramo pobožnost križnog puta.
• Pozivamo dobročinitelje koji su u mogućnosti darovati prehrambene i higijenske potrepštine za korisnike Caritasa da svoje priloge ostavite na predviđenom mjestu u crkvi ili pred župnim uredom.
• Molim Vas da nam javite bolesne i nemoćne iz vaših obitelji ili susjedstva kako bi ih mogli pohoditi prije Uskrsa i podijeliti im svete sakramente.
• Preporučam Vam novi broj Glas koncila i Malog koncila
• Hvala za Vaš obiteljski dar, hvala za svaku materijalnu i duhovnu pomoć.