Caritas je župna pastoralna aktivnost, organizirana od nadležne crkvene vlasti, u svrhu promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi vjernika u župnoj zajednici.

Caritas župe sv. Antuna Padovanskog Čakovec registriran je 7.9.2001. godine pod rednim brojem 61, knjiga 1 u registar župnih Caritasa Biskupije Varaždin.

Župni Caritas uključuje ljude koji svoje slobodno vrijeme i sposobnosti koriste na način da dragovoljno organiziraju i povezuju bližnje u potrebi s onima koji su spremni svoja dobra i usluge staviti na raspolaganje. U svakoj župi postoje dvije kategorije ljudi: osobe u potrebi i osobe koje su spremne darovati svoje slobodno vrijeme, te materijalna ili druga dobra. Ono što župni Caritas čini posebnim u odnosu na slične humanitarne organizacije, jesu razlozi zbog kojih se pomaže drugima. Volonteri župnog Caritasa temelje svojeg djelovanja pronalaze u evanđelju. I papa Franjo je jasno istaknuo kako želi Crkvu koja će brinuti o potrebitima i boriti se protiv materijalnog i duhovnog siromaštva.

Kako bi župni Caritas ispunjavao svoju svrhu potrebno je u zajednici razvijati svijest o potrebama socijalno ugroženih članova zajednice i senzibilizirati župljane za njihove probleme.
Među najčešćim oblicima pomoći koje se pružaju u župnom Caritasu su:
– posjeti starijima i nemoćnima u njihovim kućama
– pomoć u kući i pri kupovanju namirnica za starije i nemoćne
– priprema paketa hrane za potrebite
– pomoć u plaćanju režija
– podjela odjeće i obuće
Za svakog korisnika vode se evidencije primitka pomoći – kartice.

Aktivnosti u suradnji sa biskupijskim Caritasom:
– obilježavanje Nedjelje Caritasa
– prodaja svijeća za dan Svih svetih «ova svijeća gori dulje»

Način prikupljanja sredstava
– dar župljana .
– dar firmi
– postavlja se košarica dobrote u trgovini Betex (advent i aorizma).
– dio od prodaje svijeća
– dio od prikupljena za Nedjelju Caritasa

Župni Caritas ne smije se svesti na angažman nekolicine vjernika koji čine Odbor župnog Caritasa. Oni su samo predvodnici čitave župne zajednice i njihova je zadaća kroz karitativnu djelatnost animirati i poticati župljane da aktivno žive vjeru. U djelovanje Caritasa može se uključiti na razne načine i veći broj vjernika. Podaci dobiveni snimanjem terena najbolje će ocrtati u kojem smjeru treba razvijati djelovanje župnog Caritasa i gdje usmjeriti pomoć.

 

Voditelj odbora župnog Caritasa
Katarina Barić