Sveti krst je temelj cijeloga kršćanskog života, ulaz u život Duha i vrata koja otvaraju pristup drugim sakramentima. Po krštenju smo oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji,postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo Crkvi te bivamo dionicinjezina poslanja: “Krštenje je sakrament preporođenja vodom i riječju”.

(Katekizam katoličke crkve, 1213)

 

Krštenje djeteta

Budući da se djeca rađaju s ljudskom naravi palom i okaljanom istočnimgrijehom, to su i ona potrebna novoga rođenja u krštenju da buduoslobođeni vlasti tame i preneseni u Kraljevstvo slobode sinova Božjih,kamo su pozvani svi ljudi. Milost spasenja kao čisti dar posve se osobitoočituje u krštenju djece. Prema tome Crkva i roditelji lišili bi dijeteneprocjenjive milosti da postane dijete Božje kada mu ne bi podijelilikrštenje nedugo poslije rođenja.

Kršćanski ce roditelji priznati kako ova praksa odgovara i njihovoj ulozi hranitelja života sto im ga je Bog povjerio. Običaj krstiti malu djecu drevna je predaja Crkve. Izričito je posvjedočena od II. stoljeća.
Ipak je vjerojatno da su se već od početaka apostolskog propovijedanja, kadabi cijeli “domovi” primali krštenje,pritom krštavala i djeca.
(Katekizam katoličke crkve, 1250-1252)

 

Što treba učiniti?

1. U uredovno vrijeme Župnog ureda otići do svojega župnika i priopćiti mu svoju želju.
2. Ugovoriti sažupnikom datum i vrijeme krštenja.
3. Od dokumenata potrebno je donijeti:
– Rodni list djeteta (na uvid),
– Posvjedočenje vlastitog župnika da osoba koju ste izabrali može kumovati,
– vaša Obiteljska knjižica (ukoliko ju posjedujete),
– ukoliko ne živite na teritoriju naše župe, potrebno je od vašeg vlastitog župnika, zatražiti suglasnost za krštenje djeteta izvan vlastite župe, (vaša vlastita župa je ona na čijem teritoriju fizički živite duže od mjesec dana).
4. Kum ili kuma na krštenju može biti osoba:
– koja je dovoljno zrela (punoljetna)za vršenje te dužnosti.
– koja je primila sakramente krštenja, potvrde i euharistije i ako je u braku mora biti crkveno vjenčana, (osobe koje žive u izvanbračnoj zajednici ili samo u građanskom braku nisu prikladne za kumovanje),
– koja je praktični vjernik i spremna je svjedočiti vjeru svojemu kumčetu.
5. Za samo krsno slavlje krštenja potrebno je pribaviti:
– krsnu svijeću i
– krsnu haljinicu (košuljicu) koja se ne odijeva, nego se nakon krštenja prisloni na dijete.