Crkvu Sv. Križa izgradili su franjevci Hrvatske provincije Sv. Ćirila i Metoda. Oni vode i Župu Sv. Križa. Borave u samostanskoj nastambi koja je dio istog građevinskog sklopa sa crkvom, ali čini njegov znatno manji, jedva zamjetljiv dio.

Franjevci, sljedbenici Sv. Franje Asiškoga (1181./2.-1226.) su u svfranjo1Hrvatskoj prisutni od prve polovice 13. stoljeća, a Zagreb im je jedno od prvih boravišta odakle su se širili na sjever i istok kopnene Hrvatske. Podređeni političkoj i crkvenoj rascjepkanosti hrvatskih zemalja oni su u prošlosti na tom području pripadali različitim pokrajinskim zajednicama, provincijama. Od početka novog vijeka samostani u kontinentalnoj Hrvatskoj pripadali su trima višenacionalnim provincijama: na zapadu Hrvatsko-kranjskoj Provinciji Sv. Križa, u središnjem dijelu Provinciji Sv. Ladislava, a na istoku Provinciji Bosne Srebrene, odnosno njezinoj sljednici Provinciji Sv. Ivana Kapistranskoga.

Tek 1900. je novouspostavljena Hrvatska provincija Svetih Ćirila i Metoda okupila hrvatske samostanetih triju provincija u jedinstvenu zajednicu koja se širila na području pod vlašću hrvatskog bana od Jadrana do Dunava.

U Zagrebu uz Crkvu Sv. Franje je središnja kuća te Provincije. U njemu stoluje starješina, provincijal, i odgajaju se i školuju kandidati za svećeničku službu. školovanjem u gimnaziji i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. U njemu su prije Drugog svjetskog rata izlazili listovi Glasnik Sv. Franje i Anđeo čuvar, a poslije je tu utemeljen Glas Koncila i priređeno prvo suvremeno izdanje Biblije. Danas je taj samostan jedno od središta katehizacije odraslih vjernika u gradu, a znan je i kao prihvatilište odraslih koji tek žele upoznati kršćanstvo. U njemu je i uredništvo lista Brat Franjo za članove Svjetovnog reda Sv. Franje i središte franjevačkog pokreta mladih, FRAME s listom Tau. U Crkvi Sv. Franje je grob Sluge Božjeg Vendelina Vošnjaka (+ 1933.), začetnika Hrvatske provincije i promicatelja života po franjevačkom zakoniku sastavljenom u duhu Prvog vatikanskog sabora. Uz taj samostan na Kaptolu franjevci Hrvatske provincije u Zagrebu danas vode Župu Sv. Križa u Sigetu i Župu Predragocjene Krvi Kristove u Kozari Boku.

fra Emanuel Hoško, 2000.

Preporučamo vam odličan web franjevaca Hrvatske provincije www.ofm.hr, kao i web stranicu reda www.ofm.org.