Euharistija

Sveta euharistija dovršava kršćansku inicijaciju. Oni naime koji su Krštenjem uzdignuti na dostojanstvo kraljevskog svećeništva te Krizmom dublje suobličeni Kristu, po Euharistiji s čitavom zajednicom sudjeluju u samoj Gospodinovoj žrtvi.

“Naš je Spasitelj na Posljednjoj večeri, one noći kad bijaše izdan, ustanovio euharistijsku žrtvu svoga Tijela i Krvi, da ovjekovječi kroz stoljeća žrtvu kriza, sve dok ne dođe, te da tako Crkvi, svojoj ljubljenoj Zaručnici, povjeri spomen-čin svoje smrti i uskrsnuća: sakrament pobožnosti, znak jedinstva, vez ljubavi, vazmenu gozbu, ‘na kojoj se Krist blaguje, duša se napunja milosti i daje nam se zalog buduće slave’”.

(Katekizam katoličke crkve, 1322-1323)

 

Prva sveta pričest djeteta

Prva Sveta Pričest je posebno slavlje u kojem djeca u dobi od 10-tak godina (kod nas u 3. razredu osnovne škole) po prvi puta pristupaju euharistijskom stolu, te u pričesti blaguju tijelo Kristovo, koji je rekao: “Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu” (Iv 6,56).
Od davnih vremena, ova su se slavlja održavala na vrlo svečani način i uvijek su prilika da se u tom trenutku obnove i krsna obećanja. I u našoj župi to činimo svake godine u mjesecu svibnjU. S ovim je povezano i slavlje prve svete ispovijedi, koje prethodi prvopričesničkom slavlju.

 

Kako se dijete priprema za taj sakrament?

Početkom školske godine, roditelji prvopričesnika dolaze u Župni ured upisati svoju djecu. Da bi moglo pristupiti prvoj svetoj pričesti dijete treba biti kršteno. Ukoliko je dijete kršteno izvan naše župe, na upis je potrebno donijeti Potvrdu o krštenju. Ukoliko dijete nije kršteno, a roditelji ga žele krstiti i tako mu omogućiti primanje prve svete pričesti, nakon kraće priprave upriličujemo slavlje krštenja malo starije djece.

Katehetski susreti priprave za prvu pričest održavaju se jedanput tjedno (prema rasporedu) u vjeronaučnoj dvorani u prizemlju župnog pastoralnog centra

Prijavnicu ovdje možete preuzeti u digitalnom obliku, te ju ispunjenu donijeti u župni ured. Kod prijave djece potrebno je predočiti i obiteljsku knjižicu.