PETA NEDJELJA KROZ GODINU

05. veljače 2023.

• Danas je peta nedjelja kroz godinu. Svete mise su u 7, 9, 11 i 18 sati. Prva je nedjelja u mjesecu, hvala Vam za darove za naše odgojne ustanove. U 16 sati je skupština OFS-a.
• U utorak je prije sv. mise pobožnost sv. Antunu. Za vrijeme Antunovske pobožnosti i svete mise je vjerska igraonica za djecu od 3 do 10 godina.
• U srijedu je župski vjeronauk za prvopričesnike, a u četvrtak je župski vjeronauk za krizmanike. Vjeronauk je prema ustaljenom rasporedu.
• U petak je spomen blaženog Alojzija Stepinca, suzaštitnika naše biskupije i zaštitnik susjedne župe Ivanovec. Ugledajmo se u njegov primjer kako se živi sveto Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista, kako se ljubi Crkvu i svoj Narod!
• U petak u 18:30 sati proba je pjevanja župskog zbora, a u subotu u 14 i 30 sati proba je pjevanja dječjeg zbora.
• Oratorij za djecu 7. i razreda te srednjoškolce i mlade  biti će iduće  subote, 11.2. u 15:30 sati. Za vrijeme trajanja oratorija pozivamo roditelje na klanjanje pred Presvetim.
• U subotu 11.2. je Gospa Lurdska koja se slavi u župi i franjevačkom samostanu sv. Nikole u Čakovcu.
• Slijedeće nedjelje je šesta nedjelja kroz godinu. Svete mise su u 7, 9, 11 i 18 sati.
• Sveta krizma u našoj župi bit će 21.5. u 11 sati, a Prva sveta Pričest 28.5. u 11 sati.
• Preporučam Vam novi broj Glas koncila, kao i novi broj Malog koncila. Na stoliću za tisak možete si uzeti kalendare za ovu 2023. godinu. Kalendari su besplatni.
• Hvala za Vaš obiteljski dar, hvala za svaku materijalnu i duhovnu pomoć.