U ponedjeljak 19.12.2022. je božićna ispovijed:

  • u 9 sati i sveta misa te
  • u 17 sati i sveta misa u 18 sati.

Još sutra se mogu donijeti namirnice za potrebe našeg Caritasa. Svima koji su donijeli hranu za potrebne od srca zahvaljujemo!

Ovog tjedna nema župskog vjeronauka.

U subotu je Badnjak. Svete mise:

    • zornica u 6 sati.
    • Dječja polnoćka je u 20 sati.
    • Polnoćka je u 23 sata.

Slijedeće nedjelje je Božić. Svete mise su u 7, 9, 11 i 18 sati. Blagoslov djece pred jaslicama je u 17 sati.

Na stoliću za tisak je novi broj Glasa Koncila i Mali koncil.