Fra Antun Jesenović rođen je 21. svibnja 1953. godine u Domašincu u Međimurju, od oca Filipa i majke Zorice r. Krnjak. Nakon osnovne škole u Domašincu stupio je u Franjevačko sjemenište i gimnaziju u Samoboru. U novicijat Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda ušao je 25. kolovoza 1970. godine u Cerniku. Nakon godine novicijata, 1971. godine položio je prve redovničke zavjete. Svečane redovničke zavjete položio je 15. listopada 1978. godine u Santa Maria degli Angeli (Asiz) u Italiji, gdje je bio na studiju teologije, a za svećenika je zaređen 20. svibnja 1979. godine u Asizu u Italiji. Kao svećenik bio je na službi u Zagrebu na Kaptolu, Čakovcu, u Rijeci na Trsatu, a od 2017. godine u Klanjcu. Tijekom svojega redovničkoga i svećeničkoga života obavljao je službe, definitora, gvardijana, vikara i ekonoma samostana, predstojnika filijalne kuće te župnika, katehete, zborovođe, orguljaša i duhovnoga asistenta OFS-a.