Na drugu korizmenu nedjelju, a nakon mise u 9 sati održana je župna kateheza za učenike od 4. do 7. razreda. Tema je bila korizmeno vrijeme, a susret su vodile Martina Bratinščak i Nataša Kralj.
Okupljeni u vjeronaučnoj dvorani najprije smo razmatali značenje križa u mašim životima, a zatim smo na prigodan nacrtani križ napisali svoje korizmene odluke u koje smo uključili svoje molitve, ponašanja u školi i kod kuće te dobra djela koja ćemo činiti. Nakon toga otišli smo u našu kapelicu i ondje održali križni put koji je predvodio ministrant Benjamin Sedlar,
a postaje križnog puta čitali smo svi zajedno. (Nataša Kralj