Nakon večernje svete mise, na nedjelju Krista Kralja, 24. studenog u prostorima naše župe održano je predstavljanje knjige „Čudesa Duha Svetoga“ autora Dražena Bušića, angažiranog vjernika laika, teologa i novinara. Prisutnim vjernicima gospodin Bušić je uvodno objasnio pojam biblijske teologije – ona prati pojedini teološki pojam kako se pojavljuje ili razvija u Bibliji. U ovoj je knjizi autor sabrao spoznaje svog istraživanja o pojmu čudesa u Bibliji te pratio nit o tome kako se Duh Sveti manifestirao od samog stvaranja nadalje kroz povijest spasenja – „lebdio je nad vodama“, prije čovjekova pada u grijeh bio je prisutan tamo gdje je bio sklad za kojim ponovo težimo („vuk će prebivati s janjentom“ itd.), prisutan je u obliku ognja, oblaka, vjetra,plamenih jezika…Kroz povijest Crkve Duh Sveti se manifestira na različite načine pa tako i kroz kroz mnoga čuda koja su činili sveci Katoličke Crkve za svoga života, kroz izmoljena čudesa kršćana itd… Budući da je Duh Božji ustanovio Crkvu  na nadnaravan način, ona bi se trebala i dalje razvijati nadnaravno. „Nezatvaraju li se crkve zato što smo prestali naviještati nadnaravnu crkvu?“ pitao se autor. Prema njegovim riječima, iz knjige „Čudesa Duha Svetoga“ možemo doznati „kako postati suradnik Duha Svetoga, čemu  služi devet karizmi Duha Svetoga i kako ih praktično koristiti, što je krštenje u Duhu i vatri, kako doživjeti nadnaravno kretanje i djelovanje Duha u 21. stoljeću i dr.“

Dražen Bušić predsjednik je udruge Snaga za život kroz koju djeluje na području kršćanskog savjetovanja i poučavanja i koja ima za cilj doprijeti do najranjivijih članova našega društva u egzistencijalno osjetljivim razdobljima života i potaknuti njihov duhovni rast.

T:Vlatka Železnjak