Raspored euharistijskih slavlja u crkvi: radnim danom: u 7  i 19 sati.
Nedjeljom u 7, 9, 11 i 19 sati.
Na nedjeljnim misama u 9 i 11 sati biti će ozvučen prostor izvan crkve kako bi vjernici i ispred crkve mogli sudjelovati u liturgijskom slavlju, poštujući potreban razmak. Također će biti postavljene stolice.
Prema donesenim naputcima crkva se redovito dezinficira i prozračuje.
Ulazna vrata su otvorena.
Vjernicima se na ulazu dezinficiraju ruke, a posebno se pazi na način ulaska i izlaska iz crkve.
U crkvi su označena sva predviđena mjesta za vjernike kako bi se mogao poštivati potreban razmak od dva metra.
Posude za blagoslovljenu vodu na ulazima u crkve i dalje su prazne.
U obredu pružanja mira i dalje se ne koristi gesta pružanja ruke.
Pričest se dijeli isključivo na ruke, pri čemu svećenik nosi zaštitnu masku.
Kod sakramenta ispovijedi koristi se prostor gdje je suvenirnica, na početku crkve koji omogućuje potrebnu distancu, pri čemu maske trebaju nositi i svećenik i penitent.
Preporučeno je da se još neko vrijeme suzdrže od dolaska na liturgijska slavlja stariji vjernici.
Svjesni situacije, a sa željom biti na usluzi ostalim vjernicima i župniku, dogovoreni su i redari-volonteri koji će paziti na potrebnu udaljenost, razmak i dezinfekciju vjernika i crkve.
Iz Župe pozivaju na odgovornost i ozbiljnost te napominju da je potrebno na misu ponijeti zaštitne maske. No prije toga, kako kažu iz Župe, nužno je da svaki župljanin ponaosob samostalno i u skladu s uputama donese samoprocjenu u kojoj mjeri (ni)je zdrav za poći na misu tijekom pandemije.