Zahvalno hodočašće u Portugal i Španjolsku

Datum: 26. lipnja 2019.

Vrijeme: 08:00

Događanja u našoj Crkvi